مباحث آموزشی

 • مدیریت بلایا و فوریت ها
 • حوادث ترافیکی (کلیک کنید)
 • سامانه فرماندهی حادثه ICS
 • سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی HICS
 • برنامه ریزی برای بلایا
 • مانور و تمرین برای بلایا و حوادث
 • مدیریت خطر بلایا و فوریت ها
 • تحلیل خطر بلایا
 • بلایای انسان ساخت
 • بهداشت عمومی در بلایا
 • پدافندغیرعامل
 • بحران های سازمانی

سلام! من دکتر گلرخ عتیقه چیان هستم! بسیار خوشحالم که سایت من را انتخاب کردید. سپاس

×