جهت برگزاری کارگاه آموزشی، لطفا نام کارگاه و گروه هدف خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید و یا با شماره تلفن03137925110 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

atighechian.g@gmail.com