کتاب مدیریت پاسخ به حوادث نشت نفت در منابع آب شیرین

انتشارات فرهنگ پژوهان دانش

چاپ دوم 1397

آب منبعی برای زندگی، مورد نیاز برای تولید و یکی از عوامل بنیادی برای زندگی جانداران و محیط زیست محسوب می‌گردد. منابع آبی، منابع طبیعی برای موجودیت انسان هستند و یک منبع اقتصادی برای توسعه اجتماعی به حساب می‌آید. هم‌چنین، به دنبال رشد اقتصاد جهانی، اکتشاف نفت، تولید و حمل ­و­ نقل آن، برای پاسخگویی به تقاضاهای جهانی نیز به طور روز‌افزورن افزایش می­یابد و همراستای آن حوادث نشت نفت در منابع آب شیرین رو به افزایش است. کشورما ایران، کشور نفت خیزی است و به همین دلیل تعداد حوادث نشت نفت رخداده در منابع آب شیرین قابل توجه است. حوادث دو دهه اخیر در کشورمان در استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کردستان و سایر استان‌ها، بیانگر این موضوع است که باید به چنین حوادثی توجه ویژه‌ای نمود. از سوی دیگر به دلیل کاهش قابل توجه میزان بارندگی و سرانه آب قابل تجدید کشور، حفظ و مدیریت مؤثر منابع آب شیرین موجود در کشور ما بسیار ضروریست. گرچه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، با اینحال برخی حوادث نشت نفت اجتناب ناپذیر هستند و برای کاهش خسارات بیشتر باید به فکر پاسخ سریعتر و مؤثرتر بود.

 

کتاب حاضر حاصل دو سال تلاش شبانه‌روزی تیم نویسندگان است و سعی شده است که با بررسی نحوه پاسخ سایر کشورها، تجربیات حاصل از یک حادثه نشت نفت در داخل کشور و بررسی نظرات نزدیک به چهل نفر از صاحبنظران کشور در این موضوع، الگویی وطنی برای پاسخ به چنین حوادثی ارائه دهد. امید است مورد استفاده سازمان‌هاي ذيربط مانند وزارت كشور (سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها)، وزارت بهداشت (شوراي عالي سلامت، شوراي عالي غذا، معاونت بهداشت، دفتر سلامت محسط و کار)، وزارت نيرو (سازمان آب و فاضلاب، سازمان آب منطقه‌ای) و وزارت نفت(شرکت لوله و مخابرات و شرکت پخش فراورده‌های نفتی) قرار گيرد. در پایان بر خود لازم می‌دانیم از کلیه بزرگوارانی که ما را در نگارش این کتاب یاری نمودند، صمیمانه تشکر نماییم و از کلیه خوانندگان گرامی خواهشمندیم که نظرات ارزشمند خود را در راستای هر چه غنی‌تر شدن کتاب در اختیارمان قرار دهند.

 

 

کتاب مدیریت ریسک در بخش های جراجی و مراقبت ویژه

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چاپ دوم 1394

حیطه مدیریت ریسک با چالش‌های بسیاری همراه است. دانشجویانی که وارد حیطه تخصصی مدیریت ریسک در بهداشت و درمان می‌شوند، با چالش‌ها، هیجانات، موانع و حتی احساس سردرگمی و تعصب شدید همراه با شور و اشتیاق فراوان مواجهه می‌شوند که با حس قوی‌ای از تعهد و رسیدن به هدف همراه است. مدیریت ریسک توقف آنی در یک جاده نیست بلکه یک سفر طولانی است. هریک از شما که به دنبال مسائل چالش برانگیز باشید، خود را به عنوان عامل تغییر متصور کرده باشید، سیستم‌ها و پروسه‌های سازمانی را درک کرده باشید و توانایی ایجاد تصویری بزرگ از هر یک از نقاط داشته باشید، در حقیقت توانایی حرفه مدیریت ریسک را دارید.

پست مدیران ریسک همواره با وظایف و فعالیت‌های پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر همراه است. شاید این اصطلاح که شغل همان چیزی است خودتان آن را می‌سازید را شنیده باشید. این همان مفهوم مدیریت ریسک در بهداشت و درمان است. همواره راجع به ضرورت داشتن تخصص و تجربه (همان چیزی که در شرح شغل الزامی است) برای انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله صحبت شده است، اما به ندرت راجع به مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که به همان اندازه نیز مهم هستند به خصوص در حرفه مدیریت ریسک توجه شده است. این ویژگی‌ها شامل توانایی قضاوت صحیح، سرسختی، شهود، مهارت تفکر انتقادی، توانایی تیمی کارکردن و رهبری آن و مهارت برقراری ارتباط هم به صورت کلامی و هم کتبی است. این ویژگی‌های شخصحیتی برای هر شغل در شرح شغل تعریف نمی شوند. زیرا به سختی قابل سنجش هستند و در مصاحبه‌ها ارزیابی آن‌ها مشکل است.

 

با اینکه تمرکز مسئولیت‌های حرفه مدیریت ریسک در طول زمان تغییر کرده است، اصول زیربنایی آن همچنان به قوت خود باقی است. هیچ یک از اصول در مدیریت ریسک تاکنون از نظر دور نمانده است. منتهی به ارزش اطلاعات مدیریت ریسک افزوده شده است. این ارزش اطلاعاتی از طریق تدوین و ارائه‌ی پروتکل‌ها، رویه و روندها، سیستم‌ها، قوانین، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و استراتژی کاربردی بدست آمده است. آنچه که تغییر کرده است، نحوه‌ی ارزیابی ریسک‌های سازمانی، اثر یک ریسک بر روی دیگر ریسک‌ها و رویکرد ما جهت کاهش یا مدیریت آن ریسک‌ها از طریق بکارگیری استراتژی‌های مالی و کنترل ریسک می‌باشد. فیلد تخصصی مدیریت ریسک بالینی همچنان رو به سمت تعالی، پیشرفت و توسعه دارد، زیرا مفهوم تشکیلات و مباحث مهم مدیریت ریسک به سازمان‌های بهداشت درمانی کشیده شده است. این موضوع، رشد و تغییر مسئولیت حرفه‌ای مدیریت ریسک را به دنبال دارد.

 

در محیط‌های بهداشتی درمانی امروزه، متخصص مدیریت ریسک نقش تسهیل کننده، واسطه، مذاکره کننده، هماهنگ کننده، رهبر و عامل تغییر را به عهده دارد. البته عملکرد این حرفه با بکارگیری مهارت‌های تاکتیکی برای تدوین و اجرای استراتژی‌ها تغییر کرده است. در حقیقت نقش مدیران ریسک رو به سمت پیشگیری دارد تا واکنشی. در نهایت چالش مدیریت ریسک چگونگی عمل در زمان مناسب، با منابع محدود و در عین حال حفظ کیفیت زندگی است.