136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت حوادث و بلایا ویژه مدیران میانی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی تهران

136.gifدوره آموزشی مدیریت بحران سازمانی ویژه دانشجویان DBA موسسه آزاد عالی برهان

136.gifکارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه دبیران کمیته های پدافندغیرعامل استان اصفهان 

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت ریسک در نظام سلامت ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 136.gifدوره آموزشی مدیریت بحران ویژه پرسنل خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران 

136.gifکارگاه آموزشی آشنایی با ICS و EOC ویژه دبیران کمیته های پدافندغیرعامل استان اصفهان سلام! من دکتر گلرخ عتیقه چیان هستم! بسیار خوشحالم که سایت من را انتخاب کردید. سپاس

×