تاکنون کارگاه های متعددی در زمینه های مختلف حوادث، بلایا و فوریت ها توسط اینجانب برگزار شده است. این کارگاه ها در شهر های مختلف و برای گروه های هدف متفاوت بوده است. کارکاه از 2 ساعته تا چند روزه و با روش های تدریس متفاوت به صورت حضوری و یا مجازی برگزار شده است. لیست برخی از عناوین کارگاه های آموزشی در زیر موجود می باشد:

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت حوادث و بلایا ویژه مدیران میانی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی تهران

136.gifدوره آموزشی مدیریت بحران سازمانی ویژه دانشجویان DBA موسسه آزاد عالی برهان

136.gifکارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ویژه دبیران کمیته های پدافندغیرعامل استان اصفهان 

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 

136.gifکارگاه آموزشی مدیریت ریسک در نظام سلامت ویژه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 136.gifدوره آموزشی مدیریت بحران ویژه پرسنل خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران 

136.gifکارگاه آموزشی آشنایی با ICS و EOC ویژه دبیران کمیته های پدافندغیرعامل استان اصفهان 

136.gifکارگاه های آموزشی پدافند غیرعامل برای بیمارستان های استان اصفهان 

136.gifکارگاه های مدیریت بحران برای بیمارستان های اصفهان 

136.gifکارگاه مبانی مدیریت بحران برای مسئولینHSE دانشگاه های وزارت علوم سراسر کشور

136.gif کارگاه های مدیریت حوادث و در سلامت در بلایا و فوریت ها با تکیه بر استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی