منابع آزمون سلامت در بلایا و فوریت ها:

نام درس منابع
آمار و روش تحقیق 1- کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تالیف دکتر علی دلاور ، انتشارات دوران .
2- کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی ، تالیف کاظم محمد و وارتکس نهاپتیان ، مترجم حسین ملک افضلی ، انتشارات سلمان .
مبانی سلامت در حوادث و بلایا
 1. درسنامه سلامت در حوادث و بلایا
 2.  برنامه ملي پاسخ نظام سلامت در بلايا و فوريت ها
 3. دستورالعمل ارزیابی خطر بلایا در مراکز بهداشتی درمانی نظام شبکه. تالیف علی اردلان و همکاران. آخرین ویرایش
 4.  دستورالعمل ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان. تالیف علی اردلان و همکاران. آخرین ویرایش
 5.  دستورالعمل برنامه آمادگی بیمارستان در برابر بلایا. تالیف حمیدرضا خانکه و همکاران. آخرین ویرایش
 6. مبانی مدیریت بحران، مازیار حسینی
 7. اصول و مبانی مدیریت بحران، دکتر کتایون جهانگیری
 8.  کتاب مدیریت ریسک ، بحران و امنیت ، تالیف ادواردپی برودزیس ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران .
 9.  
 10. -کتاب مدیریت بحران ، تالیف نرجس نظری ، مهدی صبحانی و علی احمد ، انتشارات نگاه دانش .
 11.  Disaster medicine. Edited by Koenig and Schultz. Cambridge Pub. The latest edition
 12. Introduction to International Disaster Management- Damon P. Coppola-Third Edition 
 13.  Ciottone's Disaster Medicine, 2nd Edition
* رفرنس های انگلیسی برای آزمون دکترا در اولویت هستند